Uimaharjun sää 
Tiehallinnon 

kelikamerasta  

 

 

Etusivu | Ajankohtaista | Palvelut | Yhdistys | Toriparkki | Kuvagalleria | Arkisto | Vieraskirja

                 
  <<takaisin

Toimintakertomus vuodelta 2005

   
                 
  Uimaharjun taajamayhdistys perustettiin tämän vuoden helmikuussa, yhdistys on pitänyt virallisia hallituksen kokouksia 5kpl:tta.  
                 
  Hallituksessa on 9 jäsentä, Anne Kangas joutui paikka kunnalta poismuuton vuoksi eroamaan, hänen tilalleen tuli Mika Norppa, muut jäsenet ovat  
  Satu Kuivalainen                   pj.  
  Sirpa Räty                          sihteeri   
  Jukka Kolehmainen             vara pj.  
  Juha Matilainen                   rahastonhoitaja  
  Risto Kuivalainen  
  Jyri Pietarinen  
  Katja Kiiski  
  Heli Kolehmainen  
     
  Olemme järjestäneet kaksi ideointi- /keskustelutilaisuutta Uimaharjun asukkaille. Ensimmäinen tilaisuus oli 21.02.05 Pölösen salissa  Tilaisuuteen saapui 16 kyläläistä, sekä yhdeksän hallituksen jäsentä. Keskustelimme esim. torin sijainnista,palvelujen pysymisestä kylässä, kyläilmeen parantamisesta.  
     
  Toinen tilaisuus oli 30.08.2005 Pölösen salissa. Tilaisuudessa oli runsas osanottajamäärä, peräti 77 Uimaharjulaista oli läsnä. Lieneekö syynä ollut kunnan viranhaltijoiden mukanaolo, kutsuimme kunnanjohtajan, sosiaalijohtajan, Uimaharjun koulunjohtajan, koulutoimenjohtajan sekä kunnanhallituksen puheenjohtajan vastaaman kyläläisten kysymyksiin.  
     
  Kevät-talvella osallistuimme urheilukeskuksessa olleeseen kokoperheen ulkoilutapahtumaan, kävijöitä oli n: 400.  
     
  Radio Rex järjesti 3 ohjelmantekokoulutusta, meiltä pääsivät mukaan Satu Kuivalainen, Katja Kiiski, Risto Kuivalainen sekä Anne Kangas. Teimme ohjelmat esikoululaisista, Tuuliharjun hoitokodista, kahvio Sanna- Riinan yrityksestä sekä nuorisotoimen Raija Ryynäsestä. Juha Matilainen haastatteli myös Satu Kuivalaista taajamatoimikunnan toiminnasta. Ohjelmat kuuluivat kyläradio- projektiin, meiltä osallistuttiin kahteen koulutustilaisuuteen. Haastattelut tulivat ulos kahtena viikonloppuna lauantaina ja sunnuntaina.  
     
  Teimme myös päätöksen muistaa aktiivista, pyyteetöntä työtä kyläläisten eteen tekevää henkilöä. Lahjoitimme Yrjö Pietarisen ottaman valokuvan Pamilon kosken kuohuista.  
     
  Tänä vuonna lahjan sai Jyrki Kaltiainen, hän on usean vuoden ajan avannut moottorikelkalla hiihtolatuja.  
     
  Teimme kolme kyläkatselmusta  
  1.  Toukokuussa kutsuimme kunnasta maankäyttöinsinöörin Juha Lemmetyisen, Tiehallinnosta tiemestari Martti Leppäsen, Ympäristökeskuksesta Janne Kärkkäisen.  Teimme taajamakatselmuksen honkajoen varressa, Uimaharjun keskustassa, äänivallin ympäristössä, laivalaiturin ympäristössä. Raivaus- ja siistimistyöt tehtiin kesäkuun alussa. Kyseiset virkamiehet pitivät sanansa ja hoitivat lupaamansa alueet.  
  2. Toukokuussa teimme myös jätteiden keräyspisteelle katselmuksen, johon osallistuivat kunnasta Pertti Rissanen, taajamayhdistyksestä Juha Matilainen sekä Satu Kuivalainen.Totesimme yksissä tuumin ettei nykyiset keräysastiat riitä, tarvitsisimme toisen katoksen ja riittävän useita tyhjennyskertoja, mieli alue tulee säilymään siistinä, Joensuun jätehuoltoyhdistykselle teimme kirjallisen vetoomuksen.  
  3. Heinäkuussa teimme yhdessä kenttävahdin Jaakko Ikosen sekä kunnasta Juha Huikurin kanssa listaa, mitä kentälle tarvittaisiin kipeimmin ,mukana olivat taajamayhdistyksestä Sirpa Räty, Juha Matilainen, Satu Kuivalainen sekä Risto Kuivalainen. Teimme puuttuvista asioista anomuksen tekniselle lautakunnalle.  
     
  Teimme kesäkuun alussa oikaisuvaatimuksen kirjaston aukioloaikoihin,  vaatimus huomioitiin kansalaistoimintojenlautakunnassa  
     
  Syksyllä taajamayhdistys otti kantaa Enon lukio asiaan, teimme aloitteen yhdessä Lokasuojat ry:n kanssa.  
     
  Taajamayhdistys lahjoitti 100€ ryhmäperhepäivähoitokodille kuivauskaapin hankintoihin.  
     
  Järjestimme lokakuussa tanssikurssin, vetäjinä Seija ja Hannu Turunen. Koulutus tapahtui viitenä sunnuntaina klo:14-16 osallistujia oli yhteensä 23.  
     
     
                 
                 
  <<takaisin  
                 

Etusivu | Ajankohtaista | Palvelut | Yhdistys | Toriparkki | Kuvagalleria | Arkisto| Vieraskirja

 
 

Yhteystiedot

Puheenjohtaja
Satu Kuivalainen, Vatatie 23,  81280 UIMAHARJU
 satu.kuivalainen@telemail.fi
 
Sihteeri
Mika Norppa, Kruununtie 13 C, 81280 UIMAHARJU mika.norppa@eno.fi
 
Rahastonhoitaja
Juha Matilainen, Horttanantie 59,  81280 UIMAHARJU juha.matilainen@storaenso.com
 
Nettisivut 2005 - 7/2008
Minna Räty
 
Yhdistyksen tiedotuslehtenä käytetään paikallislehti Pielisjokiseutua.